hacked by uzunkaya Asl齨da 鏾k ydir, T黵k olmak. T黵k olmak, Osmanl龗n齨 borcunu 鰀emektir. Do饀 Roma抷 da Bat Roma抷 da y齥齪, yeni Roma olan AB抷e girmeye 鏰lmakt齬 T黵k olmak... T黵k olmak K齜r齭抰a, Hocal龗da, Anadolu抎a ve Balkanlar抎a soyk齬齧a u餽ay齪, yapmad齨 soyk齬齧la su鏻anmakt齬. T黵k olmak 莂nakkale抎e 鰈mektir. 莂nakkale抎e 鰈meden 鰊ce dmana su vermektir... T黵k olmak, Asya抎a bat齦? Avrupa抎a do饀lu diye tepki g鰎mektir. Irk s鰖黱 bilmeden yamak, yarad齦an Yaradandan 鰐黵 sevmektir. T黵k olmak en zay齠 g黱黱de bile d黱yaya meydan okumak, en dertli g黱黱de bile her ufunetin bir fakta bitece餴ni bilerek tevekk黮 g鰏termektir. Zor iir T黵k olmak.T黵k olmak, medeniyetler mezarl Anadolu抎a dik durabilmektir